Hội Thảo
ICEF - Bắc Kinh 2019 Kết thúc 3 ngày làm việc

ICEF - Bắc Kinh 2019 Kết thúc 3 ngày làm việc

Kết thúc ngày thứ 3. Các đại diện của Ngoại Ngữ Khoa Trí và Anh Ngữ Smart Learn (SKT & SL) tiếp tục gặp gỡ và làm việc với các director.

Hội thảo xúc tiến giáo dục ngày làm việc thứ 3

Hội thảo xúc tiến giáo dục ngày làm việc thứ 3

Ngày làm việc thứ 3 tại Hội thảo xúc tiến giáo dục lớn nhất thế giới.

Hội thảo xúc tiến giáo dục  Kết thúc ngày làm việc thứ 2!

Hội thảo xúc tiến giáo dục Kết thúc ngày làm việc thứ 2!

Các đại diện của Ngoại Ngữ Khoa Trí và Anh Ngữ Smart Learn (SKT & SL) tiếp tục gặp gỡ và làm việc với các director, manager của các trường trung học.

TOP